Thu hồi giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt Thái

Thu hồi giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt Thái

Việc thu hồi này nhằm để Ngân hàng liên doanh Việt Thái chính thức được Ngân hàng Siam Thái Lan mua lại và tiếp quản, thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 2653 thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh Việt Thái (VSB) theo đề nghị của nhà băng này. Ngân hàng liên doanh Việt Thái là đơn vị yếu kém toàn diện trong tổ chức và hoạt động, không đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ. Tháng 7/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước cho phép Ngân hàng Siam Thái Lan được mua lại, tiếp nhận tài sản, công nợ của VSB để thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

VSB được cấp phép thành lập vào năm 1995 với sự góp vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Siam Thái Lan và Tập đoàn Charoen Pokphand.