Đăng ký doanh nghiệp

 
- Định dạng cho phép: JPG, PNG, GIF.
- Kích thước chuẩn: 320 x 200 (px).
- Dung lượng tối đa: 100 KB.
- VD: https://news.cungbuoc.com/
- VD: https://facebook.com/icreatevietnam