Tái cơ cấu chỉ để lại 15 ngân hàng

Sau kết quả khá tích cực tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015, Ngân hàng Nhà nước lên kế hoạch trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục sắp xếp lại để hệ thống chỉ còn lại khoảng 15 ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, với quy mô nền kinh tế như VN chỉ cần 15 ngân hàng hoạt động là vừa đủ. Trong đó, không phân biệt lớn hay nhỏ mà dựa trên các tiêu chí hoạt động có an toàn, lành mạnh hay không. Để thực hiện mục tiêu này, ngay trong năm 2016 sẽ buộc các ngân hàng phải áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo rủi ro trong hoạt động, tăng vốn điều lệ đúng quy định. Nếu không tăng được Ngân hàng Nhà nước sẽ mua lại cổ phần để tham gia.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 30 quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính). Theo đó, đối với doanh nghiệp VN, điều kiện để trở thành cổ đông sáng lập công ty tài chính là phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỉ đồng, tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỉ đồng; đối với ngân hàng thương mại, phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỉ đồng, trích lập dự phòng đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 2 năm trước liền kề.

Còn đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài, tổng tài sản phải trên 10 tỉ USD.