Sẽ cưỡng chế các trường hợp nợ thuế cấp quyền khai thác khoáng sản

Sau ngày 20/12/2015, tổ chức, cá nhân nào chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ bị cưỡng chế.

apatit lào cai

Dây chuyền tuyển quặng của Nhà máy Apatit Lào Cai. Ảnh minh họa N.M.

Đây là nội dung công văn vừa được Tổng cục Thuế gửi tớicục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu có biện pháp cương quyết đối với các doanh nghiệp nợ thuế cấp quyền khai thác khoáng sản. Nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Văn bản nêu rõ, cục trưởng cục thuế phải chỉ đạo, phân công các phòng liên quan thực hiện việc thông báo, đôn đốc việc thu nộp nợ thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân còn nợ năm 2014 chuyển sang, cũng như số phát sinh còn phải nộp năm 2015, đảm bảo vào ngân sách nhà nước (NSNN) chậm nhất trước ngày 20/12.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN sau ngày 20/12 thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Công văn cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân có vướng mắc về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (trữ lượng, giá tính) phải có văn bản gửi Cơ quan ban hành quyết định phê duyệt về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản- Bộ Tài nguyên và Môi trường) để được giải quyết.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan thuế (trừ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tạm hoãn, chưa thu theo Công văn số 723 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế rà soát các Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBDN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức đôn đốc thu nộp vào ngân sách theo quy định./.