[Infographic] Người lao động sẽ bị trừ những khoản nào trong lương?

[Infographic] Người lao động sẽ bị trừ những khoản nào trong lương?

Mỗi tháng người lao động trích một phần tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí, chưa kể thuế thu nhập cá nhân.