Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Thu hồi và truy thu thuế về ngân sách hơn 1.300 tỷ đồng

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, năm 2015 từ công tác thu hồi nợ thuế và truy thu thuế trong hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), cơ quan này đã thu nộp ngân sách hơn 1.300 tỷ đồng….

hải quan tp.hồ chí minh
Cán bộ Hải quan TP. Hồ Chí Minh rà soát hồ sơ XNK, phục vụ công tác chống thất thu. Ảnh: HQ

Trong năm 2015, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác theo dõi, đốc thu nợ thuế; chỉ đạo các chi cục hải quan tổ chức thu hồi nợ đọng và quyết định cưỡng chế thuế đối với các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của của người nộp thuế. Nhờ đó, đơn vị đã thu hồi nợ thuế hơn 750 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Tổng cục Hải quan giao hơn 106 tỷ đồng.

Đồng thời, trong năm qua, đơn vị cũng thực hiện khá hiệu quả công tác KTSTQ, qua đó tăng thu cho ngân sách Nhà nước hơn 550 tỷ đồng.

Tiêu biểu, Chi cục KTSTQ thực hiện truy thu thuế đạt hơn 253 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, vượt thu hơn 200%; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đều đạt chỉ tiêu thu ngân sách hơn 100%...

Đáng chú ý, có nhiều vụ KTSTQ đã tăng thu thuế lớn về cho ngân sách, như: truy thu gần 64 tỷ đồng đối với mặt hàng xăng và dầu hỏa nhập khẩu do C/O mẫu D không hợp lệ; truy thu hơn 7 tỷ đồng đối với mặt hàng bu lông, đai ốc của một công ty có trụ sở tại Bình Dương…