SSIAM đã mua gần 3,4 triệu cổ phiếu DBC

SSIAM đã mua gần 3,4 triệu cổ phiếu DBC

(NDH) SSIAM đã nâng tỷ lệ sở hữu tại DBC từ 0,55% (346.640 cổ phiếu) lên thành 5,95% (hơn 3,7 triệu cổ phiếu), qua đó trở thành cổ đông lớn của DBC từ 28/12/2015.

Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) đã mua được gần 3,4 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC - HNX).

Sau khi giao dịch được thực hiện, SSIAM đã nâng tỷ lệ sở hữu tại DBC từ 0,55% (346.640 cổ phiếu) lên thành 5,95% (hơn 3,7 triệu cổ phiếu), qua đó trở thành cổ đông lớn của DBC từ 28/12/2015.

Trước đó, ngày 7/12/2015, SSIAM đã mua vào 138.900 cổ phiếu, trong khi bán 3 triệu cổ phiếu DBC, tương ứng lượng bán ròng là hơn 2,86 triệu cổ phiế, qua đó, SSIAM đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại DBC từ 5,11% (hơn 3,2 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,55% (346.640 cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của DBC.