ONE: 8/1/2016 ĐKCC trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

ONE: 8/1/2016 ĐKCC trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(NDH) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 8/1/2016 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/01/2016.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1.

Theo đó, ONE sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện là 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu nhận 01 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện là 10:6 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua thêm 06 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị), với giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 8/1/2016 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/01/2016.