Chứng khoán

Những cuộc đổi chủ đình đám

 Những cuộc đổi chủ đình đám
Không ít doanh nghiệp Việt chỉ lo chạy theo lợi nhuận trước mắt, không mạnh về tầm nhìn chiến lược để có thể xây dựng được những thương hiệu lớn mang tầm quốc tế.
 
 

Kênh Đầu Tư

DN Việt: Những cuộc đổi chủ đình đám

DN Việt: Những cuộc đổi chủ đình đám
Không ít doanh nghiệp Việt chỉ lo chạy theo lợi nhuận trước mắt, không mạnh về tầm nhìn chiến lược để có thể xây dựng được những thương hiệu lớn mang tầm quốc tế
 

Thông tin thị trường

 

Làm giàu

 

Thuế - Bảo Hiểm