Doanh nghiệp

 
 
 

Kênh Đầu Tư

Công nghiệp hỗ trợ: Nước đã đến chân!

Công nghiệp hỗ trợ: Nước đã đến chân!
Công nghiệp hỗ trợ gắn liền với doanh nghiệp nhỏ và vừa. TP HCM có trên 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển tương xứng tiềm năng của TP
 

Thông tin thị trường

 

Làm giàu

 

Thuế - Bảo Hiểm