Chứng khoán

Những cuộc đổi chủ đình đám

 Những cuộc đổi chủ đình đám
Không ít doanh nghiệp Việt chỉ lo chạy theo lợi nhuận trước mắt, không mạnh về tầm nhìn chiến lược để có thể xây dựng được những thương hiệu lớn mang tầm quốc tế.
 

Tài chính - Ngân hàng

Giá trị kiều hối không chỉ là tiền

 Giá trị kiều hối không chỉ là tiền
Theo dự báo, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam năm 2014 đạt khoảng 12 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay. Từ năm 1993 - 2014, tổng lượng kiều hối đạt khoảng 96,66 tỷ USD, bình quân đạt khoảng 4,4 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 6,8% GDP...
 

Kênh Đầu Tư

DN Việt: Những cuộc đổi chủ đình đám

DN Việt: Những cuộc đổi chủ đình đám
Không ít doanh nghiệp Việt chỉ lo chạy theo lợi nhuận trước mắt, không mạnh về tầm nhìn chiến lược để có thể xây dựng được những thương hiệu lớn mang tầm quốc tế
 

Thông tin thị trường

 

Làm giàu

 

Thuế - Bảo Hiểm